CraftTweaker

CraftTweaker jest modem Minecraft, który pozwala autorom paczki modów dostosować grę, umożliwienie dodawania nowych przepisów, usunięcia starych i ogólnego dostosowywania modpacka!

CraftTweaker używa niestandardowego języka skryptowego o nazwie ZenScript, który jest dość łatwy w nauce językiem, który pasuje do potrzeb CraftTweakera bardziej niż istniejący już język (np. JavaScript).

Ta strona pomoże Ci przekierować wszystko co jest możliwe z CraftTweaker, Pozostawiono by Ci tylko wykorzystać wiedzę i stworzyć coś niesamowitego!