Tarif Yöneticileri

Link to tarif-yöneticileri

Tariflerle ilgili bütün globaller bu sınıftan türemiştir ve aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

ZenScript
Copy
removeRecipe(IItemStack output);
ZenScript
Copy
removeByName(String name);
ZenScript
Copy
removeByModid(String modid);
ZenScript
Copy
removeByRegex(String regex);
ZenScript
Copy
removeAll();