Mods

Przechowuje informacje o wszystkich zarejestrowanych modyfikacjach. Można uzyskać dostęp za pomocą loadedMods globalnego słowa kluczowego

This class was added by a mod with mod-id crafttweaker. So you need to have this mod installed if you want to use this feature.

Importing the class

It might be required for you to import the package if you encounter any issues (like casting an Array), so better be safe than sorry and add the import.

crafttweaker.api.mods.Mods

Methods

getMod

Pobiera określoną modyfikację

Zwraca: określony MCModInfo

Typ zwrotu: crafttweaker.api.mods.ModInfo

loadedMods.getMod(modid jako String);
loadedMods.getMod("minecraft");
ParameterTypeDescription
modidStringNo description provided

isModLoaded

Sprawdza, czy mod jest laodowany

Zwraca: true jeśli mod jest załadowany

Return type: boolean

loadedMods.isModLoaded(modid jako String);
loadedMods.isModLoaded("minecraft");
ParameterTypeDescription
modidStringmodid do sprawdzenia

Properties

NameTypeHas GetterHas Setter
modyLista<crafttweaker.api.mods.ModInfo>truefalse
sizeinttruefalse