Fluid On Top

Package

import mods.exnihilosequentia.ZenFluidOnTopRecipe;

Methods

  • create(String name)
  • setFluidInTank(IFluidStack fluidInTank) the fluid in the tank
  • setFluidOnTop(IFluidStack fluidOnTop) the fluid on top
  • setResult(IItemStack result) the result of the recipe

Addition

ZenScript
Copy
<recipetype:exnihilosequentia:fluid_on_top>.create("fluid_on_top_test").setFluidInTank(<fluid:minecraft:lava>).setFluidOnTop(<fluid:minecraft:water>).setResult(<item:minecraft:netherrack>);

Removal

ZenScript
Copy
<recipetype:exnihilosequentia:fluid_on_top>.removeRecipe(<item:minecraft:obsidian>);