Çalışma Masası

Link to çalışma-masası

Çalışma masaları için üç tip tarif şekli bulunmaktadır:

 • Shapeless(Şekilsiz): Şekilsiz tarifler çalışma masasında eşyaları nereye koyduğunuzun bir öneminin olmadığı tarif türleridir.
 • Shaped(Şekilli): Şekilli tarifler çalışma masasında eşyaları nereye koyduğunuzun önemli olduğu tariflerdir.
 • Shaped Mirrored(Yansımalı): Yansımalı tarifler şekilli tarifler gibidir. Ek olarak çalışma masasına yatay ve düşey eksende yansımalı olarak eşyaları koymanıza izin verir.

Bir tarif eklerken, tarif adının özgün olmasından emin olun!

Şekilsiz Tarif Ekleme

Link to şekilsiz-tarif-ekleme

craftingTable.addShapeless(tarifAdi, cikis, malzemeler, tarifFonksiyonu);

Bu fonksiyon, çalışma masasına şekilsiz bir tarif ekler. Şekilsiz tarifler çalışma masasına koyacağınız eşyaların pozisyonlarını göz ardı eder. Bu yüzden şekilsiz tarif oluşturduğunuzda eşyaların sırası önemli değildir.

Şekilsiz tariflerde en fazla 9 eşya olabilir. 4 eşya veya daha az giriş eşyasını da envanterdeki 2x2 boyutundaki tabloda hazırlayabilirsiniz.

Çalışma masası tariflerinde çıkış ürünü birden fazla olabilir. This can be achieved by using the IItemStack multiplication operator on the output item.

ZenScript
Copy
craftingTable.addShapeless("sekilsiz_ornek_1", <item:minecraft:grass>, [<item:minecraft:wheat_seeds>, <item:minecraft:dirt>]);

// Şekilsiz bir tarif en fazla 9 girişe sahip olabilir.
// Bu birden fazla çıktının kullanılabileceğini gösterir. Bu örnekte çıkış ürünü 8 adet çimenli toprak olacaktır. 
craftingTable.addShapeless("sekilsiz_ornek_2", <item:minecraft:grass> * 8, [<item:minecraft:wheat_seeds>, <item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:dirt>]);

_Tarif fonksiyonlarının kullanımını örnekler üzerinde görmek için Tarif Fonksiyonlarının Kullanımı'na bakınız. _

Şekilli ve Yansımalı Tarifler Ekleme

Link to şekilli-ve-yansımalı-tarifler-ekleme

craftingTable.addShaped(tarifAdi, cikis, malzemeler, tarifFonksiyonu);

craftingTable.addShapedMirrored(tarifAdi, cikis, malzemeler, tarifFonksiyonu);

Bu fonksiyon, çalışma masasına şekilli (veya yansımalı) bir tarif ekler. Bir tarif oluştururken eşyaların çalışma masasındaki pozisyonlarının tek tek belirtilmesi gerekmektedir.

Yansımalı bir tarif oluşturmak, eşyaları çalışma masasına dizerken oyuncuya daha fazla esneklik sağlar.

Hem şekilli hem de yansımalı tarifler 2x2'lik tabloda(envanter) ve çalışma masasında yapılabilir.

Çalışma masası tariflerinde çıkış ürünü birden fazla olabilir. This can be achieved by using the IItemStack multiplication operator on the output item.

ZenScript
Copy
// Şekilli bir tarif ekleme
craftingTable.addShaped("sekilli_ornek_1", <item:minecraft:arrow>, [
  [<item:minecraft:diamond>, <item:minecraft:diamond>],
  [<item:minecraft:air>, <item:minecraft:flint>],
  [<item:minecraft:air>, <item:minecraft:flint>]
]);

// 2x2 boyutunda şekilli bir tarif ekleme (yansımalı olarakda yapılabilir)
craftingTable.addShaped("sekilli_ornek_2", <item:minecraft:diamond_axe>, [
  [<item:minecraft:diamond>, <item:minecraft:diamond>],
  [<item:minecraft:diamond>, <item:minecraft:stick>]
]);

// Yansımalı bir tarif ekleme
craftingTable.addShapedMirrored("yansimali_ornek_1", <item:minecraft:arrow> * 2, [
  [<item:minecraft:diamond>, <item:minecraft:diamond>],
  [<item:minecraft:air>, <item:minecraft:flint>],
  [<item:minecraft:air>, <item:minecraft:flint>]
]);

_Tarif fonksiyonlarının kullanımını örnekler üzerinde görmek için Tarif Fonksiyonlarının Kullanımı'na bakınız. _

Tarif Fonksiyonunun Kullanımı

Link to tarif-fonksiyonunun-kullanımı

Bir tarif fonksiyonu ile programlanabilir biçimde bir çıktı oluşturabilirsiniz. Bu özellikle, giriş eşyalarının hasar bilgisi veya NBT verisi gibi bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda kullanışlı olabilir.

Şekilli ve yansımalı tarifler birbirlerine benzediği için örneklerde sadece şekilli tarifler olacaktır. addShaped fonksiyonu kullanılan örnekleri addShapedMirrored olarak da düşünebilirsiniz.

Şekilsiz Bir Tarifde RecipeFunctionArray Kullanımı

Link to şekilsiz-bir-tarifde-recipefunctionarray-kullanımı

tarifFonksiyonu <RecipeFunctionArray>

(olaganCikis as IItemStack, girisler as IItemStack[]) => {};

 • olaganCikis <IItemStack>
 • girisler <IItemStack[]> Orijinal tarifde tanımlandığı gibi sıralanmış giriş dizisi
ZenScript
Copy
import crafttweaker.api.item.IItemStack;

craftingTable.addShapeless(sekilsiz_fonksiyon_ornek_1", <item:minecraft:diamond> * 9, [<item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:stick>], (olaganCikis as IItemStack, girisler as IItemStack[]) => {
  // <item:minecraft:dirt> eşyasının görünen adının "gerçek bir elmas blok" olması ile ilgili kontrolü yap
  if (girisler[0].displayName == "gerçek bir elmas blok") {
    // <item:minecraft:diamond> * 9 döndürür
    return olaganCikis;
  }

  // Diğer türlü, "Elmas" ismiyle <item:minecraft:clay> eşyasını döndür
  return <item:minecraft:clay>.setDisplayName("Elmas");
});

Şekilli/Yansımalı Bir Tarifde RecipeFunctionMatrix Kullanımı

Link to şekilliyansımalı-bir-tarifde-recipefunctionmatrix-kullanımı

tarifFonksiyonu <RecipeFunctionMatrix>

(olaganCikis as IItemStack, girisler as IItemStack[][]) => {};

 • olaganCikis <IItemStack>
 • inputs <IItemStack[][]> Orijinal tarifde tanımlandığı gibi sıralanmış giriş dizisi. Bir giriş, satır ve sütun değeri girilerek de elde edilebilir (1. satır 2. sütundaki giriş elemanını almak için inputs[0][1] kullanılabilir).
ZenScript
Copy
import crafttweaker.api.item.IItemStack;

craftingTable.addShaped("sekilli_fonksiyon_ornek_1", <item:minecraft:diamond_block>, [
    [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>],
    [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:diamond>, <item:minecraft:clay_ball>],
    [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>]
  ], (olaganCikis as IItemStack, girisler as IItemStack[][]) => {
    var sayac = 0;
    // Bütün <item:minecraft:clay_ball> eşyalarının isimlerinin "Elmas" olması ile ilgili kontrolleri yap
    for satir in girisler{
      for tarifEsyasi in satir{
        if (<item:minecraft:clay_ball>.matches(tarifEsyasi ) && tarifEsyasi.displayName == "Elmas") {
          // Eğer tarif eşyası <item:minecraft:clay_ball> ise ve adı "Elmas" ise sayac değişkeninin değerini arttır
          sayac++;
        }
      }
    }

    // Eğer "Elmas" adıyla 8 tane <item:minecraft:clay_ball> eşyasına sahipsek
    if (sayac == 8) {
      if (girisler[1][1].displayName == "Özel Elmas") {
        // Eğer <item:minecraft:diamond> eşyasının adı "Özel Elmas" ise
        // 2 tane <item:minecraft:diamond_block> döndür
        return olaganCikis * 2;
      } else {
        // <item:minecraft:diamond_block> eşyasını döndür
        return olaganCikis;
      }
    }

    // Diğer türlü, "Elmas Blok" ismiyle <item:minecraft:clay> eşyasını döndür
    return <item:minecraft:clay>.setDisplayName("Elmas Blok");
  });

İleri Düzey Kullanım

Link to i̇leri-düzey-kullanım

Değişken Olarak Kullanılabilen Fonksiyonlar

Link to değişken-olarak-kullanılabilen-fonksiyonlar

Tarif fonksiyonlarını birden çok tarifde kullanabilmek için bir değişkene atayabilirsiniz.

Şekilsiz:

ZenScript
Copy
import crafttweaker.api.item.IItemStack;

var ornekSekilsizTarifFonksiyonDegiskeni as function(olaganCikis as IItemStack, girisler as IItemStack[]) as IItemStack = (olaganCikis, girisler) => {
  if(girisler[0].displayName == "gerçek bir elmas blok" ){
    return olaganCikis;
  }

  return <item:minecraft:clay>.setDisplayName("Elmas");
};

// ornekSekilsizTarifFonksiyonDegiskeni'ndeki girisler[0] <item:minecraft:dirt> olacak
craftingTable.addShapeless("sekilsiz_degiskenfonksiyon_ornek_1", <item:minecraft:diamond> * 9, [<item:minecraft:dirt>, <item:minecraft:stick>], ornekSekilsizTarifFonksiyonDegiskeni);

// ornekSekilsizTarifFonksiyonDegiskeni'ndeki girisler[0] <item:minecraft:cobblestone> olacak
craftingTable.addShapeless("sekilsiz_degiskenfonksiyon_ornek_2", <item:minecraft:diamond> * 9, [<item:minecraft:cobblestone>, <item:minecraft:dirt>], ornekSekilsizTarifFonksiyonDegiskeni);

Şekilli/Yansımalı:

ZenScript
Copy
import crafttweaker.api.item.IItemStack;

var ornekSekilliTarifFonksiyonDegiskeni as function(olaganCikis as IItemStack, girisler as IItemStack[][]) as IItemStack = (olaganCikis as IItemStack, girisler as IItemStack[][]) => {
  var sayac = 0;
  //Bütün <item:minecraft:clay_ball> eşyalarının isimlerinin "Elmas" olması ile ilgili kontrolü yap
  for satir in girisler {
    for tarifEsyasi in satir{
      if (<item:minecraft:clay_ball>.matches(tarifEsyasi) && tarifEsyasi.displayName == "Elmas") {
        //Eğer tarif eşyası <item:minecraft:clay_ball> ise ve adı "Elmas" ise sayac değişkeninin değerini arttır
        sayac++;
      }
    }
  }

  // Eğer "Elmas" ismiyle 8 tane <item:minecraft:clay_ball> eşyasına sahipsek
  if (sayac == 8) {
    if (girisler[1][1].displayName == "Özel Elmas") {
      // Eğer <item:minecraft:diamond> eşyasının adı "Özel Elmas" ise
      // 2 tane <item:minecraft:diamond_block> eşyasını döndür
      return olaganCikis* 2;
    } else {
      // <item:minecraft:diamond_block> eşyasını döndür
      return olaganCikis;
    }
  }

  // Diğer türlü, "Elmas Blok ismiyle" <item:minecraft:clay> eşyasını döndür
  return <item:minecraft:clay>.setDisplayName("Diamond Block");
};

craftingTable.addShaped("sekilli_fonksiyon_ornek_3", <item:minecraft:diamond_block>, [
  [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>],
  [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:diamond>, <item:minecraft:clay_ball>],
  [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>]
], ornekSekilliTarifFonksiyonDegiskeni);

craftingTable.addShaped("sekilli_fonksiyon_ornek_4", <item:minecraft:diamond_block>, [
  [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>],
  [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:diamond>, <item:minecraft:clay_ball>],
  [<item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>, <item:minecraft:clay_ball>]
], ornekSekilliTarifFonksiyonDegiskeni);

Bir Tarifi Kaldırma

Link to bir-tarifi-kaldırma

İsme Göre Tarif Kaldırma

Link to i̇sme-göre-tarif-kaldırma

craftingTable.removeByName(tarifAdi);

 • tarifAdi <string>

Girilen adla eşleşen tarifi kaldırır.

ZenScript
Copy
craftingTable.removeByName("minecraft:sugar_from_sugar_cane");

Çıkışa göre Tarif Kaldırma

Link to çıkışa-göre-tarif-kaldırma

craftingTable.removeRecipe(cikis);

Girilen IItemStack çıktısının olduğu bütün tarifleri kaldırır.

ZenScript
Copy
craftingTable.removeRecipe(<item:minecraft:stick>);

Mod ID Değerine Göre Tarif Kaldırma

Link to mod-id-değerine-göre-tarif-kaldırma

craftingTable.removeByModid(modId);

 • modId <string>

Girilen modun sağladığı bütün eşyaların tariflerini kaldırır.

ZenScript
Copy
craftingTable.removeByModid("minecraft");

Mod ID'ye Göre Kaldırılan Tariflerin Dahil Edilmemesi

Link to mod-idye-göre-kaldırılan-tariflerin-dahil-edilmemesi

craftingTable.removeByModid(modId, dislamaFiltresi);

 • modId <string>
 • dislamaFiltresi <RecipeFilter>
  • isim <string>Şu anda kontrol edilen tarifin adı. Mod ID değeri dahil edilmeyecek.

Girilen modun sağladığı bütün eşyaların tariflerini kaldırır. Belirlenen tarif adı için dislamaFiltresi true değerini döndürürse tarifler çıkarılır.

ZenScript
Copy
craftingTable.removeByModid("minecraft", (isim) => {
  // isim değişkeninin değerinin "minecraft:red_bed_from_white_bed" olup olmaması ile ilgili kontrolü yap
  return isim == "red_bed_from_white_bed";
});

Birden fazla tarif de çıkarılabilir. Bunun yapmanın bir yolu aşağıdaki gibi olacaktır.

ZenScript
Copy
// String olarak tarif adlarını tutan bir dizi
var minecraftCikarilacaklar as string[] = [
  "acacia_slab",
  "red_bed_from_white_bed",
  "sugar_from_sugar_cane"
];

craftingTable.removeByModid("minecraft", (isim) => {
  return isim in minecraftCikarilacaklar;
});

Düzenli İfadelere(Regex) Göre Tarif Kaldırma

Link to düzenli-i̇fadelereregex-göre-tarif-kaldırma

craftingTable.removeByRegex(regex);

 • regex <string>

İsmi regex kuralına uyan bütün tarifleri kaldırır.

ZenScript
Copy
// "minecraft:green_carpet", "minecraft:lime_carpet_from_white_carpet", and "minecraft:white_carpet" gibi olan bütün tarifleri kaldırma
craftingTable.removeByRegex("minecraft:.*_carpet");

Bütün Tarifleri Kaldırma

Link to bütün-tarifleri-kaldırma

craftingTable.removeAll();

Çalışma masasındaki bütün tarifleri kaldırma.

ZenScript
Copy
craftingTable.removeAll();