Przechowuje informacje o wszystkich zarejestrowanych modyfikacjach. Można uzyskać dostęp za pomocą loadedMods globalnego słowa kluczowego

Importing the class

Link to importing-the-class

It might be required for you to import the package if you encounter any issues (like casting an Array), so better be safe than sorry and add the import at the very top of the file.

ZenScript
Copy
import crafttweaker.api.mod.Mods;

Name: getMod

Gets a specific mod

Returns: a specific Mod
Return Type: Mod?

ZenScript
Copy
// Mods.getMod(modid as string) as Mod?

loadedMods.getMod("minecraft");
ParameterType
Parameter
modid
Type
string

Name: getMods

Gets a list of all mods in the game

Returns: list of Mod
Return Type: stdlib.List<Mod>

ZenScript
Copy
// Mods.getMods() as stdlib.List<Mod>

loadedMods.getMods();

Name: getSize

Gets the amount of mods loaded

Returns: The amount of mods that are loaded
Return Type: int

ZenScript
Copy
// Mods.getSize() as int

loadedMods.getSize();

Name: isModLoaded

Checks if a mod is laoded

Returns: true if the mod is loaded
Return Type: boolean

ZenScript
Copy
// Mods.isModLoaded(modid as string) as boolean

loadedMods.isModLoaded("minecraft");
ParameterTypeDescription
Parameter
modid
Type
string
Description
modid do sprawdzenia

Name: INDEXGET

ZenScript
Copy
[myMods]

Name: MEMBERGETTER

Gets a specific mod

ZenScript
Copy
myMods.modid as string
loadedMods."minecraft"
NameTypeHas GetterHas SetterDescription
Name
mody
Type
stdlib.List<Mod>
Has Getter
true
Has Setter
false
Description
Gets a list of all mods in the game
Name
size
Type
int
Has Getter
true
Has Setter
false
Description
Gets the amount of mods loaded