Getting Started with scripts

Link to getting-started-with-scripts

CraftTweaker, ZenScript adı verilen özel bir betik dili kullanır. ZenScript, <gamedir>/scripts klasörü içerisindeki .zs uzantılı dosyalardan okunur. Eğer bu klasörün nerede olduğundan emin değilseniz, oyundayken /ct scripts komutunu çalıştırırsanız klasörün kendisi açılacaktır.

ZenScript is a "top down" scripting language, meaning that, Imports need to be at the top of the file, Variable Declarations should be near the top of the file, however there are no restrictions to that, a Variable can be defined anywhere in a script, however it will not be accessible to the lines above the Variable declaration.

Script dosyaları .zs uzantısına sahiptirler. Uzantıların .zs.txt olmamasına dikkat ediniz.

Script dosyaları <gamedir>/scripts klasörünün içerisinde bulunurlar ve oyuncu bir dünyaya giriş yaptığında yüklenirler. Tıpkı daha önceki CraftTweaker versiyonlarında(1.12 hariç) olduğu gibi. Script dosyaları yeniden yüklenebilir bunun için /reload komutunu çalıştırmanız yeterlidir.

Script dosyaları bir dünyaya giriş yapıldığında iki kez yüklenir. Birincisi Sunucu tarafında, ikincisi ise İstemci tarafıında. Eğer script dosyanızın içinde println() fonksiyonu var ise, bu fonksiyonun iki kez çalıştığını göreceksiniz.

Bu yaptığınız her değişikliğin iki kez çalışacağı anlamına gelmiyor. Script tarafından yapılan değişiklikler sunucu tarafında veya istemci tarafında çalışabilirler. Örneğin lokalizasyon ayarlama sadece istemci tarafında çalışırken yeni bir tarif(recipe) ekleme işlemi ise sadece sunucu tarafında çalışır.

Bir sunucuya girdiğinizde, o sunucu istemcinize kendi script dosyalarını gönderir. Böylelikle istemci de bu script dosyalarını çalıştırabilir. Bu, hiçbir script dosyasına sahip olmayan bir istemcinin bir sunucuya katılabileceği ve yapılan değişiklikleri (örneğin sunucuda bir eşyayı devre dışı bırakmak istiyorsanız ve kullanıcıların da fazladan dosya indirmesini istemiyorsanız bu tür değişiklikler kullanışlı olabilir) alabileceği anlamına gelmez.

Writing your first script

Link to writing-your-first-script

Script dosyalarını kullanmaya başlamak için <gamedir>/scripts klasörü içerisinde hello.zs adında basit bir script dosyası oluşturabilirsiniz. Eğer bu klasörün nerede olduğunu bilmiyorsanız /ct scripts komutunu oyundayken çalıştırırsanız klasör açılacaktır.

In hello.zs put the following line

ZenScript
Copy
println("Merhaba Dünya!");

Şimdi Minecraft'ı tekrar açın ve <gamedir>/logs/crafttweaker.log dosyasına bir göz atın (bu dosyayı varsayılan metin editörünüzde açmak için oyundayken /ct log komutunu da çalıştırabilirsiniz).

crafttweaker.log dosyası, <gamedir>/logs içerisinde bulunur ve herhangi bir metin okuyabilen program tarafından kolay bir şekilde görüntülenebilir.

Script dosyalarını düzenlemek için Notepad++, Sublime Text veya VSCode kullanabilirsiniz. İsterseniz başka programlar da kullanabilirsiniz.

Script dosyalarını düzenlemek için bir program seçerken, o program içerisindeki söz dizimi vurgulayıcılarına(syntax highlighter) bir göz atın. Çoğu yaygın metin editörleri ZenScript için highlighting eklentilerine sahiptir.

The crafttweaker.log file

Link to the-crafttweakerlog-file

The crafttweaker.log file uses a specific syntax in it's output, that syntax is:

Copy
[HH:MM:SS.ms][LOADERSTAGE][SIDE][TYPE] <message>

Using the example above, the output would be:

Copy
[14:58:06.697][DONE][SERVER][INFO] Merhaba Dünya!

Bilgileri bu şekilde görmek, hata ayıklamak için daha kullanışlıdır. Bu söz diziminin kullanılmadığı tek yer çıktı komutlarıdır. Yukarıdaki durumda mesajı ekrana bastırdı ve bitti. Böylelikle ekrana bastırılan bilgileri kopyalayıp yapıştırmak daha kolay olacaktır.

Comments can be used to make your script files more readable and easier to understand!

ZenScript supports 3 types of comments, being:

Single line: // I'm a single line comment!

Alternate Single Line: # I'm also a single line comment!

Multiline:

Copy
/* I'm 
a
multiline comment! */

Ayrıca # sembolünü kullanarak önişlemciler için de yorum satırı oluşturabilirsiniz. Bu nedenle bunlar hala geçerli yorum satırları olsa da istenmeyen yan etkilere yol açabilirler.