Fuel Registration

Link to fuel-registration

registerGeneratorFuel

Link to registergeneratorfuel

名称Type
名称
流体/t
Type
Fluidstack
名称
Flux/t
Type
Integer

Example:

ZenScript
Copy
//mods.immersivepetroleum.FuelRegistry.registerGeneratorFuel(IFluidStack fuel, int fluxPerTick);

mods.immysivepetroleum.FuelRegistry.registerGeneratorFuel(<fluid:minecraft:water> * 180, 64); // Tick あたりの180mB の使用

registerMotorboatFuel

Link to registermotorboatfuel

名称Type
名称
流体/t
Type
Fluidstack

Example:

ZenScript
Copy
//mods.immersivepetroleum.FuelRegistry.registerMotorboatFuel(IFluidStack燃料);

mods.immysivepetroleum.FuelRegistry.registerMotorboatFuel(<fluid:minecraft:water> * 6); // Using 6mB per Tick