Scriptler ile Başlayalım

Link to scriptler-ile-başlayalım

CraftTweaker, ZenScript adı verilen özel bir betik dili kullanır. ZenScript, <gamedir>/scripts klasörü içerisindeki .zs uzantılı dosyalardan okunur. Eğer bu klasörün nerede olduğundan emin değilseniz, oyundayken /ct scripts komutunu çalıştırırsanız klasörün kendisi açılacaktır.

ZenScript top-down(yukarıdan aşağıya) yaklaşımını kullanan bir dildir. Bu da Import kullanımının dosyanın en üstünde olması gerektiği anlamına gelir. Değişken Tanımlamaları da dosyanın üstüne yakın bir konumda kullanılmalıdır. Yine de dosyanın üstüne yakın bir konumda olacak diye kesin bir kural yok. Bir Değişken bir script içerisinde herhangi bir yerde tanımlanabilir. Fakat Değişken nerede tanımlandıysa, tanımlandığı satırdan önceki satırlarda bu değişkene erişilemez.

Script dosyaları .zs uzantısına sahiptirler. Uzantıların .zs.txt olmamasına dikkat ediniz.

Script dosyaları <gamedir>/scripts klasörünün içerisinde bulunurlar ve oyuncu bir dünyaya giriş yaptığında yüklenirler. Tıpkı daha önceki CraftTweaker versiyonlarında(1.12 hariç) olduğu gibi. Script dosyaları yeniden yüklenebilir bunun için /reload komutunu çalıştırmanız yeterlidir.

Bir sunucuya girdiğinizde, o sunucu istemcinize kendi script dosyalarını gönderir. Böylelikle istemci de bu script dosyalarını çalıştırabilir. Bu, hiçbir script dosyasına sahip olmayan bir istemcinin bir sunucuya katılabileceği ve yapılan değişiklikleri (örneğin sunucuda bir eşyayı devre dışı bırakmak istiyorsanız ve kullanıcıların da fazladan dosya indirmesini istemiyorsanız bu tür değişiklikler kullanışlı olabilir) alabileceği anlamına gelmez.

İlk Script Dosyanızı Yazın

Link to i̇lk-script-dosyanızı-yazın

Script dosyalarını kullanmaya başlamak için <gamedir>/scripts klasörü içerisinde hello.zs adında basit bir script dosyası oluşturabilirsiniz. Eğer bu klasörün nerede olduğunu bilmiyorsanız /ct scripts komutunu oyundayken çalıştırırsanız klasör açılacaktır.

hello.zs içerisine aşağıdaki kodu yazınız.

ZenScript
Copy
println("Merhaba Dünya!");

Şimdi Minecraft'ı tekrar açın ve <gamedir>/logs/crafttweaker.log dosyasına bir göz atın (bu dosyayı varsayılan metin editörünüzde açmak için oyundayken /ct log komutunu da çalıştırabilirsiniz).

crafttweaker.log dosyası, <gamedir>/logs içerisinde bulunur ve herhangi bir metin okuyabilen program tarafından kolay bir şekilde görüntülenebilir.

Script dosyalarını düzenlemek için Notepad++, Sublime Text veya VSCode kullanabilirsiniz. İsterseniz başka programlar da kullanabilirsiniz.

Script dosyalarını düzenlemek için bir program seçerken, o program içerisindeki söz dizimi vurgulayıcılarına(syntax highlighter) bir göz atın. Çoğu yaygın metin editörleri ZenScript için highlighting eklentilerine sahiptir.

CraftTweaker Log Dosyası

Link to crafttweaker-log-dosyası

crafttweaker.log dosyası çıktılarda kendi özel formatını kullanır. Bu format şu şekildedir:

Copy
[HH:MM:SS.ms][TYPE] <message>

Yukarıdaki kod örneği için log çıktısı şöyle olacaktır:

Copy
[14:58:06.697][INFO] Merhaba Dünya!

Yorumlar script dosyanızın daha okunabilir ve daha anlaşılabilir olmasını sağlar.

ZenScript 3 tip yorum satırını destekler, bunlar:

Tek Satır: // Ben tek satırlık bir yorum satırıyım!

Alternatif Tek Satır: Ben de tek satırlık bir yorum satırıyım!

Çok satırlı:

Copy
/* Ben 
çok satırlı
bir yorum satırıyım! */

Ayrıca # sembolünü kullanarak önişlemciler için de yorum satırı oluşturabilirsiniz. Bu nedenle bunlar hala geçerli yorum satırları olsa da istenmeyen yan etkilere yol açabilirler.

Now you know the absolute basics of how to create scripts. Now, what you do is up to you! Feel free to browse the Docs for any pages that interest you.

However, if you're getting started, we recommend checking out the Tutorial tab, more specifically the Crafting Table Tutorial as well as the Recipe Managers page for information on how to add and remove different kinds of recipes.