CraftTweaker Log Dosyası

Link to crafttweaker-log-dosyası

CraftTweaker kendi log dosyasını kullanır. Bu hata ayıklama işleminin daha kolay olmasını sağlar. Diğer türlü latest.log dosyası içerisinde hatayı aramak gerekirdi.

latest.log dosyası gibi crafttweaker.log dosyası da logs klasörünün içerisinde bulunabilir.

Ayrıa /ct log komutunu kullanarak log dosyasını varsayılan metin editörünüzle de açabilirsiniz.

crafttweaker.log dosyası çıktılarda kendi özel formatını kullanır. Bu format şu şekildedir:

plaintext
Copy
[HH:MM:SS.ms][TYPE] <message>

Bunun nasıl görünebileceği ile ilgili bir örnek:

plaintext
Copy
[14:58:06.697][INFO] Merhaba Dünya!

Bunu biraz daha açıklamak gerekirse:

Zaman (HH:MM:SS.ms) logların ne kadar yeni olup olmadığını görmek için bulunmaktadır. Ayrıca her bir işlemin ne kadar sürdüğünü de gösterir.

Type ise bize mesajın tipini söyler. Bu logların okunmasını oldukça kolaylaştırır. Ayrıca mesajın ciddiyetini de belirtir (örneğin tüm loglara bakmak yerine sadece ERROR loglarını ararsanız bu size sadece hatalarla ilgili logları getirecektir. Böylelikle INFO ve DEBUG loglarına bakmak zorunda kalmazsınız).